ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Μουρλάς Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Τσιάντας Δημήτριος

Γραμματέας: Μάρκου Γρηγόριος

Ταμίας: Βαρδαβάκης Ευάγγελος

Βοηθός Γραμματέα: Κόλλιας Παναγιώτης

Βοηθός Ταμία: Χατζοπούλου Μαρία

Μέλος: Βακουφτσής Γεώργιος


Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Πρόεδρος: Βλαχογιάννης Νικόλαος

Γραμματέας: Δεγαΐτη Σπυριδούλα

Μέλος: Παπάζογλου Σοφία