ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2022-2024

 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του 2022, έχουν ως εξής:

Για το Διοικητικό συμβούλιο:

- Τσιάντας Δημήτριος - Πρόεδρος

- Βαρδαβάκης Ευάγγελος - Αντιπρόεδρος

- Μάρκου Γρηγόριος - Γραμματέας

- Μουρλάς Δημήτριος – Ταμίας

- Βαμπούλης Ιωάννης - Βοηθός Γραμματέα

- Γκίνος Δημήτριος - Βοηθός Ταμία

- Χριστόπουλος Ιωάννης - Μέλος

Για την εξελεγκτική επιτροπή:

- Βλαχογιάννης Νικόλαος - Πρόεδρος

- Αλεβιζάκης Μιχαήλ - Γραμματέας

- Χαρίτος Αλέξανδρος - Μέλος